~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phát biểu bế giảng   閉講の挨拶 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

作句、翻訳、校閲などに皆さんの協力を得てこの俳句教室を開講し、145編にわたる講義を経て、ここに閉講することができます。若い力を与えてくれた学生の皆さん、陰に陽に支えてくださった先生方への感謝は尽きません。誠にありがとうございました。 

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã làm thơ cũng như giúp đỡ thầy T dịch thuật và hiệu đính cho 145 bài thơ ca trong chuyên mục “Lớp vui học thơ Haiku của thầy T” này. Không có lời nào là đủ để có thể bày tỏ lòng cảm ơn của thầy tới các em sinh viên đã truyền cho thầy năng lượng trẻ trung đầy nhiệt huyết; cũng như lòng biết ơn tới các thầy cô giáo đã ủng hộ thầy khi trực tiếp lúc gián tiếp.